Hovedside Ejendomsjura Firmainfo Ejendomsadministration ADSL internet Links

Allonge til ejerpantebrev, eksempel

Af Jens Arentoft, ejendomsadministrator A.D., www.ejendomsadministration.nu

Eksempel på allonge til ejerpantebrev incl. påtegning om forhøjelse af panteretten.

Allonge til ejerpantebrev opr. stort kr. 10.000,00 til rente 10% p.a. udstedt af Søren Sælgersen og tinglyst første gang den 11/06 1997 med pant i ejerlejlighed nr. 1 af matr. nr. 4 ko Frederiksberg beliggende Rolighedsvej 22, st.th., 1958 Frederiksberg C

--------------------------------------------------------------------------------------------              

Nærværende ejerpantebrev transporteres herved til Karl Købersen der har erhvervet den pantsatte ejerlejlighed, og som ved sin underskrift på nærværende påtegning overtager ejerpantebrevet som debitor og kreditor, idet ejerpantebrevets bestemmelser ratihaberes i alle ord og punkter, med undtagelse af nedenstående ændringer.

Nærværende ejerpantebrev forhøjes herved med kr. 20.000,oo kr. til kr. 30.000,oo skriver kroner tretitusinde-00/100.

Meddelelser i henhold til Retsplejelovens kapitel 51 og øvrige meddelelser, der i henhold til loven skal tilgå kreditor, bedes sendt til

E/F Rolighedsvej 22, c/o Jens Arentoft ejd.adm., Rolighedsvej 22, 1958 Frederiksberg C,

der i øvrigt bemyndiges til på mine vegne at underskrive påtegninger af enhver art på nærværende ejerpantebrev, herunder transport-, kvitterings-, ryknings- og forhøjelsespåtegninger.

Ejerpantebrevet respekterer fremover ingen foranstående lån.

Ejerpantebrevet håndpantsættes herved hos E/F Rolighedsvej 22 til sikkerhed for, og med panteret uden personligt gældsansvar for, enhver forpligtelse som jeg og fremtidige ejere af den pantsatte ejerlejlighed nu har og senere måtte få overfor ejerforeningen vedrørende den pantsatte ejerlejlighed.

 

Frederiksberg, den 18/05 2001                                    Frederiksberg, den 18/05 2001

Som ny debitor, kreditor og                                          Som hidtidig debitor og kreditor 
håndpantsætter
                                         

Karl Købersen                                                              Søren Sælgersen                                                                   

Til vitterlighed om underskriftens ægthed, dateringens rigtighed og underskriverens myndighed for så vidt angår ny debitor og kreditor:

 Navn                                                                                Navn

 Stilling                                                                              Stilling

 Bopæl                                                                              Bopæl

 Postnr.                                                                             Postnr.

 

Tilbage til ejendomsjura