Hovedside Ejendomsjura Firmainfo Ejendomsadministration ADSL internet Links

Allonge til skadesløsbrev, eksempel

Af Jens Arentoft, ejendomsadministrator A.D., www.ejendomsadministration.nu

Eksempel på allonge til skadesløsbrev incl. påtegning om forhøjelse af panteretten.  

Ejerforeningen skal kun medunderskrive såfremt der er tale om forhøjelsespåtegninger eller anden væsentlig ændring af skadesløsbrevet.

 Allonge til skadesløsbrev opr. stort kr. 10.000,00 udstedt af Søren Sælgersen og tinglyst første gang den 11/06 1997 med pant i ejerlejlighed nr. 1 af matr. nr. 4 ko Frederiksberg beliggende Rolighedsvej 22, st.th., 1958 Frederiksberg C

-------------------------------------------------------------------------------------------                 

Undertegnede Karl Købersen der ifølge tinglyst adkomst er blevet ejer af den pantsatte ejerlejlighed, indtræder herved som debitor i henhold til nærværende skadesløsbrev i stedet for de tidligere debitorer. Debitor erklærer at være bekendt med skadesløsbrevets vilkår, som ratihaberes i alle ord og punkter, med undtagelse af nedenstående ændringer.

Nærværende skadesløsbrev forhøjes herved med kr. 20.000,oo kr. til kr. 30.000,oo skriver kroner tretitusinde-00/100.

Skadesløsbrevet respekterer fremover ingen foranstående lån.

Panteretten i henhold til nærværende skadesløsbrev gives herved, uden personligt gældsansvar for mig eller fremtidige ejere af den pantsatte ejerlejlighed, til sikkerhed for skadesløs betaling af hvad undertegnede debitor og fremtidige ejere af den pantsatte ejerlejlighed til enhver tid og af hvilken som helst grund måtte være eller blive skyldig til E/F Rolighedsvej 22, c/o Jens Arentoft ejd.adm., Rolighedsvej 22, 1958 Frederiksberg C, vedrørende den pantsatte ejerlejlighed.

Frederiksberg, den 18/05 2001                                    Frederiksberg, den 18/05 2001

Som ny debitor            

 

Karl Købersen                                                               E/F Rolighedsvej 22

Til vitterlighed om underskriftens ægthed, dateringens rigtighed og underskriverens
myndighed for så vidt angår ny debitor:

 Navn                                                                                Navn

 Stilling                                                                              Stilling

 Bopæl                                                                              Bopæl

 Postnr.                                                                             Postnr.

 

Tilbage til ejendomsjura