Andelsboligbog

Af Jens Arentoft, ejendomsadministrator A.D., www.ejendomsadministration.nu

Informationsbehov.

Antallet af andelsboliger i Danmark stiger stødt, dels som følge af at udlejningsejendomme sælges til andelsboligforeninger og dels på grund af nybyggede andelsboliger.

Af samme grund stiger behovet om information om regler og praksis vedrørende andelsboliger.

Informationskilde

Professor, cand. jur. Mette Neville udgav i 1994 sin 1. udgave af bogen "Andelsboligforeningsloven med kommentarer".

I 1998 fulgte 2. udgave, der i forhold til 1. udgaven var udvidet med 82 sider til 378 sider.

I 2006 fulgte 3. udgave hvor sidetallet var udvidet til 482 sider.

Bogen indeholder en detaljeret gennemgang af alle lovens bestemmelser med referater af relevante domme og henvisninger til supplerende litteratur og fagartikler. På trods af bogens høje faglige niveau er teksten letlæselig, velformuleret og inddelt i meget overskuelige afsnit.

Bogen er derfor ikke kun anvendelig for juridiske eksperter, men kan i høj grad være til hjælp for f.eks. bestyrelsesmedlemmer i andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber.

Bogen er udgivet af Thomson.dk, men er nu udsolgt.

4. udgave forventes udgivet i 2012.

Tilbage til ejendomsjura