Hvem betaler garagetag

Af Jens Arentoft, administrator A.D., www.ejendomsadministration.nu

Problemet

En ejendom var opdelt i 3 ejerlejligheder. Den ene ejerlejlighed bestod af en butik og en fritliggende garage. De øvrige ejerlejligheder var beboelseslejligheder. Efter reparation af garagetaget opstod der uenighed om det var ejeren eller ejerforeningen som skulle betale.

Almindelige regler

Som udgangspunkt skal ejerforeningen betale for udvendig vedligeholdelse af ejendommen, herunder også fritliggende bygninger og garager der er udstykket som ejerlejligheder. Vedtægterne kan dog indeholde bestemmelser som pålægger garageejeren at betale for taget.

Vestre Landsrets dom

Vestre Landsret fastslog, at udgifterne til udbedring af taget på en garage, der er udstykket som ejerlejlighed, som udgangspunkt er en fællesudgift for ejerforeningen. I den konkrete sag fandtes der ikke vedtægtsbestemmelser eller andre oplysninger som kunne begrunde en fravigelse af dette udgangspunkt.

Udbedring af garagetaget skulle derfor betales af ejerforeningen.

Tilbage til ejendomsjura