Hegnsloven og reglerne om fjernelse af grene og rødder i skel

Af Jens Arentoft, ejendomsadministrator A.D., www.ejendomsadministration.nu

Hegnsloven

Hegnsloven gælder kun for hegn som har en hegnsfunktion i forhold til naboejendommen. Hegnsloven omfatter både fælleshegn og egne hegn, hvilket vil sige hegn i ejendomsskel eller i kort afstand langs ejendomsskel. Fælleshegn kan f. eks. være en hæk som står i skellet eller i kort afstand fra skellet. Egne hegn kan f.eks. være en række buske eller træer  som står langs ejendommens skel og udfylder hegnsfunktioner med kort afstand til skel.

Naboretten

Uenighed om træer som ikke er hegn, skal afgøres efter de naboretlige regler, som er en retspraksis, der er udviklet ved domstolene.

Grene og rødder ind over skel

Såfremt naboen har enkeltstående træer eller buske stående med en vis afstand til skel, er disse ikke omfattet af hegnsloven. Grene og rødder fra disse kan ved hjælp af naborettens regler kræves fjernet, såfremt de er til væsentlig ulempe for naboen.
Såfremt grene på generende måde vokser ind over skel skal man skriftligt anmode naboen om at beskære grenene. Foretager naboen ikke den ønskede beskæring kan man selv foretage afskæring af grenene i skellinien.
Det samme gælder for rødder som f.eks. løfter fliser eller medfører risiko for skade på bygninger, kloakledninger eller lignende.
Den der foretager beskæringen, skal selv fjerne de afskårne grene og rødder.

Tilbage til ejendomsjura


Man bliver erstatningspligtig hvis man fælder naboens træ uden tilladelse.