Hovedside

Ejendomsjura

Firmainfo

Ejendomsadministration

ADSL internet

Links

 

Af Jens Arentoft, ejendomsadministrator A.D., www.ejendomsadministration.nu

Ejerforeningers pantesikkerhed etableres i praksis i form af ejerpantebreve, skadesløsbreve, pantstiftende vedtægter eller pantstiftende skøder.

Ejerforeningen bør vælge pantstiftende vedtægter og fravælge ejerpantebreve, skadesløsbreve og pantstiftende skøder.

Panterettens størrelse bør mindst svare til 1 års fællesbidrag, varmebidrag m.v. men bør ikke overskride 50.000 kr. som i 2009 accepteres af realkreditinstitutterne uden fradrag i låneudmålingen.

Etablering af ejerforeningers panteret medfører betaling af tinglysningsafgift der udgør 1.400 kr. pr. dokument og 1,5% af det pantsikrede beløb.

Da en pantstiftende vedtægt kun består af 1 dokument for hele ejerforeningen, er denne løsning den billigste med hensyn til den faste del af tinglysningsafgiften, der udgør 1.400 kr. pr. dokument. Da vedtægten både tinglyses som pant og servitut udgør den faste del af tinglysningsafgiften 2 x 1.400 kr.

Pantstiftende vedtægter kræver ikke særlig gældsovertagelse ved ejerskifter.

Hvis du synes at ovenstående orientering er for kortfattet, så klik her

Tilbage til ejendomsjura