Vaskemaskine i lejligheden

Af Jens Arentoft, administrator A.D., www.ejendomsadministration.nu

 
Vandskader, fugt, støj, tilstopning af faldstammer, utilstrækkelig el-forsyning eller henvisning til fællesvaskeri er blandt de argumenter, der benyttes mod installation af vaskemaskiner i lejligheder.

I forbindelse med en dom fra Østre Landsret udtalte Boligretten, at som udgangspunkt må beboeren have ret til at foretage sædvanlige installationer i sin bolig, medmindre ejendommens installationer ikke er tilstrækkelige og at vaskemaskine i dag er en sædvanlig installation i boligen.

Sagen vedrører en andelsboligforening, som på en generalforsamling i 1980 vedtog forbud mod opsætning af vaskemaskine i boligerne. Forbuddet blev hverken indskrevet i vedtægterne eller en boligaftale og blev derfor ikke bekendtgjort for nye andelshavere. Forbuddet blev bekræftet på en generalforsamling i 1996, men på dette tidspunkt var der installeret vaskemaskine i 4 lejligheder.

Andelsboligforeningen krævede i 1997 afmontering af de 4 vaskemaskiner, idet et fællesvaskeri i ejendommens kælder skulle finansieres gennem betaling for brugen.

Østre Landsret lagde vægt på, at vaskemaskinerne i boligerne var korrekt installeret, ejendommens installationer var tilstrækkelige, brugen af maskinerne var ikke til gene for andre andelshavere og brugerne betalte selv for el og vand til maskinerne. På den baggrund afviste landsretten forbuddet når foreningen begrundede forbuddet med, at fællesvaskeriet i ejendommens kælder skulle finansieres gennem betalingen for brugen.

Forbud mod installation af vaskemaskiner i lejlighederne bør derfor vedtages på en generalforsamling og indskrives til vedtægter, husorden eller lignende, så nye beboere straks får oplysning om forbuddet. Endvidere kan økonomien i fællesvaskeriet ikke benyttes som argument mod vaskemaskiner i lejlighederne.

Tilbage til ejendomsjura