2 svampeskader

Af Jens Arentoft, ejendomsadministrator A.D., www.ejendomsadministration.nu

For en beboelsesejendom var der tegnet bygningsforsikring dækkende svampeskade med indtil 500.000 kr. pr. forsikringsbegivenhed.

Der blev konstateret 2 angreb af ægte hussvamp i tagetagen, men forsikringsselskabet mente at disse kun udgjorde 1 forsikringsbegivenhed og derfor kun skulle dækkes med maksimalt 500.000 kr.

Da svampeangrebene skyldtes utætheder i 2 skotrender gjorde forsikringsselskabet endvidere gældende, at angrebene skyldtes mangelfuld vedligeholdelse og derved ikke skulle dækkes af forsikringen.

Afstanden mellem de 2 skader var ca. 10 meter.

I sagen har Østre Landsret ved dom af 13/9 1994 fastslået, at de 2 svampeangreb var opstået og havde udviklet sig uafhængigt af hinanden, og kunne derfor ikke betragtes som kun 1 forsikringsbegivenhed.

Landsretten fandt endvidere at forsikringsselskabet ikke kunne afslå et yde dækning med begrundelsen mangelfuld vedligeholdelse.

Forsikringsselskabet skulle derfor betale 2 x 500.000 kr. i erstatning.

Tilbage til ejendomsjura