Risiko for skat ved andelsboligforeningens salg af  udlejede lejligheder

Af Jens Arentoft, ejendomsadministrator A.D., www.ejendomsadministration.nu

Afgørelser fra Landsskatteretten

Landsskatteretten har den 29/11 2001 og senere taget stilling til om der skal betales skat ved en andelsboligforenings salg af andelslejligheder, som tidligere har været udlejet.
Der er i 2001 tale om 2 forskellige sager, hvor den afgørende forskel er, om det er den sidste udlejede lejlighed som sælges og andelsboligforeningen derved ophører med at foretage erhvervsmæssig udlejning.

Det er tvivlsomt om foreningen kan undgå ophørsbeskatning ved kun at beholde et lille erhvervslejemål. Det sikreste er derfor at beholde det sidste boliglejemål. Såfremt foreningen beholder et reelt erhvervslejemål med en lejeindtægt af rimelig størrelse, burde ophørsbeskatning kunne undgås.

Alle salg siden 1994 skal muligvis beskattes, da beskatningsgrundlaget blev indført i lovgivningen på det tidspunkt. Det er tvivlsomt hvor mange års salg der skal medtages i beskatningsgrundlaget.

De 2 afgørelser fra Landsskatteretten fra 29/11 2001 samt 2  afgørelser fra 2002 kan læses ved at klikke på nedenstående overskrifter.

Salg af lejligheder, bortset fra den sidste udlejede lejlighed 29/11 2001

Løbende salg af hidtil udlejede lejligheder beskattes ikke, under forudsætning af at den sidste udlejede lejlighed ikke sælges. Det er derfor vigtigt, at andelsboligforeningen sørger for at udleje mindst 1 lejlighed.

Salg af den sidste udlejede lejlighed 29/11 2001

Når den sidste udlejede lejlighed sælges ophører andelsboligforeningen med at foretage erhvervsmæssig udlejning. Der foretages beskatning af avance for de lejligheder som er solgt.

Bindende forhåndsbesked af 22/10 2002

Fastslår at der ikke vil ske beskatning af solgte lejligheder ved salg af den sidste beboelseslejlighed, under forudsætning af at der beholdes mindst et erhvervslejemål.
Der vil først ske beskatning når den absolut sidste udlejningslejlighed sælges, uanset om der er tale om en beboelseslejlighed eller en erhvervslejlighed.
Bibeholdelse af anden erhvervsmæssig aktivitet end udlejning, medfører ikke fritagelse for beskatning af lejlighedssalg.

Landsskatterettens afgørelse af 25/11 2002

Andelsboligforeningen ophørsbeskattes i det indkomstår hvor den sidste udlejede lejlighed sælges.

Tilbage til ejendomsjura