BYG garantiordning - gælder ikke for foreninger

Af Jens Arentoft, administrator A.D., www.ejendomsadministration.nu

Garanti er godt

Når der skal vælges håndværker gælder det naturligvis om at vælge den bedste håndværker med den bedste garanti. Mange håndværkere er medlem af BYG garantiordningen, men det giver ingen garanti når arbejdet udføres for en andelsboligforening eller en ejerforening.
BYG garantiordning har til formål at sikre, at private forbrugere ikke lider økonomisk tab som følge af ikke håndværksmæssigt korrekt arbejde bestilt hos og udført af BYGs medlemmer.

Følgende fremgår af § 3, stk. 1  i vedtægterne for BYG garantiordning (version 6/5 2010),  der oplyser at foreningers fællesarbejder ikke er dækket:

Stk. 1 - Garantiordningen sikrer private forbrugere, der har indgået aftale med et medlem af Dansk Byggeri om udførelse af arbejder på forbrugerens private bolig, det være sig én- eller to-familieboliger, ejerlejligheder, andelsboliger eller sommerhuse, privatbolig i forbindelse med blandet bolig- og erhvervsejendomme, herunder stuehuse til landbrug.

For så vidt angår arbejde på udlejningsejendomme, ejerlejlighedsejendomme og andelsboligejendomme er sådant arbejde undtaget fra dækning, når det sædvanligvis udføres som fælles arbejde og betales som fællesudgift. Endvidere er omfattet forbrugere, der som lejere for egen regning lader udføre arbejde på det lejede.

http://byggaranti.dk/til+virksomheder/byg+garantiordning/vedtægter

Tilbage til ejendomsjura