Entrepriseret / byggeret

Af Jens Arentoft, ejendomsadministrator A.D., www.ejendomsadministration.nu

Gennemførelse af større byggesager kræver blandt andet overblik over nedenstående regler. For også at give overblik over tidligere gældende regler, er også anført forældede regler.

Generelle og overordnede bestemmelser:

Lovbekendtgørelse nr. 1410 af 7/12 2007 om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Lov nr. 338 af 18/5 2005 om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren (forældet)

Bektg. nr. 817 af 23/8 2005 om visse udbyderes anvendelse af underhåndsbud efter lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Cirk. nr. 50 af 14/04 1989 om udbud af bygge- og anlægsarbejder. (forældet)

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005

Cirk. nr. 159 af 17/12 2002 om udbud og udfordring af statslige drifts-
og anlægsopgaver.

Bektg. nr. 595 af 9/7 2002 om indhentning af tilbud i bygge- og anlæg (forældet)

Lov nr. 450 af 7/6 2001 om indhentning af tilbud  (forældet)

Lov nr. 216 af 8/6 1966 om licitation blev ophævet 1/9 2001.  (forældet)

AB92 (Retsinfo)

Vejl. nr. 22 af 31/01 1994 om AB 92  for arbejder og leverancer i Bygge- og anlægsvirksomhed

ABT93 (Retsinfo)

ABR89 (Retsinfo)

Standardforbehold af marts 2001

Danske Ark ydelsesbeskrivelser kan købes

FRI ydelsesbeskrivelser kan købes

Elektriske installationer:

Bek nr 10026 af 13/11 2006 Stærkstrømsbekendtgørelsen Afsnit 8 Krav om supplerende beskyttelse med HFI- eller HPFI-afbryder i eksisterende installationer

Bek nr 10025 af 13/11 2006 Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6B Krav om supplerende beskyttelse med HPFI-afbryder i nye installationer

Bek nr 9146 af 22/03 2006 Stærkstrømsbekendtgørelsen Afsnit 6A, Elektriske installationer,1. udgave

LBK nr 990 af 08/12 2003 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel

Bek. nr 12502 af 01/07 2001 Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer

Pris, tid og kvalitet:

Bek. nr 1117 af 23/09 2010 om kvalitetssikring af byggearbejder

Vejl. nr. 65 af 29/4 1993 om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder 

Cirkulære nr. 174 af 10/10 1991 om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder 

Bektg. nr. 169 af 15/03 2004 om kvalitetssikring af byggearbejder. (forældet)

Vejl. nr 11986 af 01/05 2001 om kvalitetssikring i byggeriet  (forældet)

Vejl. nr. 58 af 25/4 2000 om ændrede regler om kvalitetssikring (forældet)

Bektg. nr. 202 af 23/3 2000 om kvalitetssikring af byggearbejder. (forældet)

Vejl. nr. 125 af 26/6 1990 om kvalitetssikring og teknisk rådgivning (forældet)

Cirk. nr. 120 af 26/6 1990 om kvalitetssikring og teknisk rådgivning (forældet)

Cirk. nr 166 af 12/11 1986 om kvalitetssikring af byggearbejder. (forældet)

Vejl. 4025 af 30/09 1988 i projektgennemgang i byggeriet. (forældet)

Bek. nr 156 af 15/03/2004 om registrering af bygningers tilstand før gennemførelse af ombygningsarbejder m.v. efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

Vejl. nr. 132 af 27/07 2000 om førregistrering  (forældet)

Bek nr 1024 af 17/12/1997 om førregistrering (forældet)

Bek nr 483 af 25/06/1990 om førregistrering  (forældet)

Bektg. nr. 541 af 18/7 1990 om 5-års eftersyn. (forældet)

Sikkerhed, sundhed og arbejdsmiljø:

AT-bektg. nr. 117 af 5/2 2013 om bygherrens pligter

Lbk. nr. 879 af 26/6 2010 Miljøbeskyttelsesloven med senere ændringer

Bek. nr. 1309 af 18/12 2012 Affaldsbekendtgørelsen

Lov nr 1538 af 21/12 2010 om ændring af lov om arbejdsmiljø

Bektg. nr 1516 af 16/12 2010 bygge- og anlægsarbejde

Lbk. nr 1072 af 07/09 2010 om arbejdsmiljø

B.3.2. januar 2006, 2 udg. juni 2008 At-vejl. om opstilling og brug af stilladser

Lov nr. 559 af 17/06 2008 om ændring af lov om arbejdsmiljø (forældet)

Lov nr. 175 af 27/02 2007 om ændring af lov om arbejdsmiljø (forældet)

Lov nr. 300 af 19/04 2006 om ændring af lov om arbejdsmiljø (forældet)

Bektg. nr. 268 af 18/3 2005 af  lov om arbejdsmiljø (forældet)

Bektg. nr. 559 af 17/6 2004 om arbejdets udførelse. (  )

Bektg. nr 53 af 20/01 2009 om indretning af byggepladser m.v. (ophævet)

Bektg. nr 1423 af 27/12 2008 om indretning af byggepladser m.v. (forældet)

Bektg. nr. 589 af 22/6 2001 om indretning af byggepladser m.v. (forældet)

AT-bektg. nr. 775 af 17/9 1992 om indretning af skurvogne

Bektg. nr 1422 af 27/12 2008 Projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø (forældet)

Bektg. nr. 574 af 21/6 2001 Projekterendes og rådgiveres pligter mv. efter lov om arbejdsmiljø (forældet)

Bek nr 1181 af 15/10 2010 om sikkerhed og sundhed

Bek. nr 1425 af 27/12 2008 om ændring af bekendtgørelse om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde (forældet)

Bektg. nr. 575 af 21/6 2001 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde  (forældet)

Bektg. nr. 1416 af 27/12 2008 om bygherrens pligter (sikkerhed og sundhed)  (forældet)

Bektg. nr. 576 af 21/6 2001 om bygherrens pligter vedr. sikkerhed og sundhed (Arbejdstilsynet)  (forældet)

At-vejledning F.1.2 Marts 2003 og juni 2008 Bygherrens ansvar og pligter

Bilag 3 B - Vurdering af bygherrens egenindsats

Lbk. 1757 af 22/12 2006 med senere ændringer. Miljøbeskyttelsesloven (forældet)

Bektg. nr 1634 af 13/12 2006 om affald (forældet)

Bektg. nr 619 af 27/06 2000 om affald (forældet)

Bektg. nr 581 af 24/06 1996 om bortskaffelse, planlægning og registrering af affald (forældet)

Bektg. nr 1017 af 15/12 1993 om indretning af byggepladser (forældet)

Vinterbyggeri:

Vejl. nr.10005 af 07/11 2006 om bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november til 31. marts

Bekendtgørelse nr. 995 af 06/10 2006 om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november til 31. marts Bygherren kan indhente tilbud på entreprenørens samlede arbejde inklusive vinterforanstaltninger.

Bektg. nr. 381 af 25/05 2005 om bygge- og anlægsarbejder i vinterperioden (forældet)

Vejl. nr. 4010 af 31/10 1995 om vinterbyggeri (forældet)

Cirk. nr. 64 af 1/4 1982 om byggeri i vinterperioden

Bektg. nr. 1122 af 13/12 1996 om byggearbejde i vinterperioden (forældet)

Bektg. nr. 728 af 5/9 1995 om byggearbejde i vinterperioden (forældet)

Tilskud:

Tilskud til opsætning af individuelle vandmålere i København.

Tilskud til tårne, spir og bevaringsværdige bygninger i København.

 

Tilbage til ejendomsjura