Afhøvling og udskiftning af bræddegulve

Af Jens Arentoft, administrator A.D., www.ejendomsadministration.nu

Hvad sker der med gulvbrædderne ved afhøvling

Her vises 2 nye gulvbrædder set fra enden af brædderne. Brædderne er forsynet med fer (tappen) og not (rillen), så brædderne holder fast i hinanden når der trædes på dem. 

       
       
       

Når gulvbrædderne er afhøvlet nogle gange, er den øverste del af brædderne væk.
Når der trædes på det højre brædt flækker den del af brædtet af, som er markeret med rødt. Skaden sker når højden på det røde felt bliver mindre end ca. 6 mm eller hvis der er opstået stor svindrevne mellem de 2 brædder.

       
       
       
 

Nu mangler brædtet støtte i venstre side og der er opstået en rengøringsfjendtlig grøft som har flossede kanter med træsplinter, som gør det risikabelt at færdes på gulvet uden fodtøj. Ved salg af lejligheden vil køber muligvis gøre gældende, at der er tale om fejl og mangler ved gulvbrædderne, med deraf følgende stridigheder.

       
       
       

Hvem betaler for nye gulvbrædder

Da beboernes afhøvling af gulve er den almindeligste grund til at gulvene skal udskiftes, er det normalt anført i vedtægterne for andelsboligforeningen eller ejerforeningen, at vedligeholdelse og udskiftning af gulvbrædder påhviler lejlighedens ejer.

 Ved salg af andelslejlighed

I ABF-håndbogen fra 1986 blev gulvafhøvling med lakering betragtet som 50% forbedring. I ABF-håndbogen fra 1991 blev gulvafhøvling med lakering sat til 0 kr. i værdi med eventuelt fradrag for forringelsen af brædderne. Ifølge ABF-håndbogen fra 2000 kan kun 1. gangs afhøvling med lakering betragtes som forbedring, der nedskrives over 5 år.
Problemerne med gulvbrædder der er blevet for tynde ved afhøvling, har derfor sat sine tydelige spor i denne vejledning i fastsættelse af forbedringsværdi.

Da sælger har oplysningspligt og køber har undersøgelsespligt, bør mangler ved gulvene kunne klarlægges ved købers besigtigelse af lejligheden.
Såfremt køber betaler den maksimale pris for andelen, kan han kræve at gulvenes bæreevne ikke er mangelfuld, som på den nederste af ovenstående 3 tegninger.
Sælger må så betale for udskiftning af defekte gulvbrædder, uden at kunne kræve forhøjelse af overdragelsessummen.

Inden salg af en andelslejlighed med defekte gulve bør sælger derfor få udskiftet gulvbrædderne, da udgiften efterfølgende kan kræves betalt af køber som en forbedring der afskrives over 30 år.

Ved salg af ejerlejlighed

Ved salg af en ejerlejlighed er der ikke tale om lovbestemt maksimalpris, men om fri prisfastsættelse. Sælger bør derfor leve op til sin oplysningspligt, og oplyse køber om de fejl og mangler der er ved gulvene. Hvis sælger prøver at skjule manglerne med tæpper og møbler vil køber kunne forlange erstatning. Køber har dog pligt til selv at foretage grundig undersøgelse af lejligheden inden køb. Undladelse af undersøgelse kan medføre bortfald af erstatningskrav.
Sælgers ejendomsmægler kan vurdere, om udskiftning af gulvene før salg kan forhøje lejlighedens salgspris med et beløb der svarer til udgiften til nye gulve. 

Beskrivelse til tilbudsindhentning

Ved indhentning af tilbud på udskiftning af gulvbrædder er det vigtigt, at håndværkerens tilbud afgives på grundlag af præcis beskrivelse af arbejdet.
Da der i ældre bygninger er en afstand på 90 cm. mellem de bærende bjælker, er det nødvendigt at vælge gulvbrædder, som er mindst 28 mm tykke.

Nedenstående beskrivelse er udarbejdet af arkitekt Thorkil Brodersen.

                       Retningslinier vedr. lægning af gulve 

Trækvalitet :

Gulvbrædder skal være 28 x 175 mm Douglas Rustik fra Jels Savværk, vejledende udsalgspris ca. 400 kr. pr. kvm. incl. moms.

 Optagning

Eksisterende gulvbrædder opskæres i stykker så de kan bæres ned uden at ridse trappevægge.

 Lægning:

Gulvbrædder skal lægges i fulde længder i rummenes fulde bredde uden samlinger.
Gulvbjælker skal oprettes, så gulvet ligger helt plant. 
Der lægges filtstrimler henover bjælker for at forebygge knirkeri (og over opretning).
Ved lægning skal gulvbrædderne sammendrives ud for hvert sømpunkt på hvert bræt. Sammendrivning med kileskåret notbræt mod fastsømmet træklods eller gulvskrue. Forinden gulv lægges skal fodpaneler renses for evt. fejelister og efter lægning skal der monteres en liste som f.eks. Dreiager nr. 162 som fejeliste.
Gulvbrædderne skal tilskæres så præcist at fejelisten dækker.

 Lakering:

Gulvet afslibes af dygtig og velrenomeret gulvsliber.
Der lakeres 5 gange med vandig blank gulvlak.
Gulvet skal være fuldstændig rengjort (der må ikke forekomme fodspor - der skal arbejdes i indesko) Der mellemslibes let for hver gang lak.

 Affald

Al affald bortkøres.

 

Tilbage til ejendomsjura