Husdyr i lejligheden

Af Jens Arentoft, administrator A.D., www.ejendomsadministration.nu

Som udgangspunkt må man holde husdyr i rimeligt omfang, medmindre foreningens vedtægter eller husorden indeholder forbud.

Ved husdyr forstås normalt hunde og katte, men ikke mindre dyr m.v. som f.eks. mus, fugle og akvariefisk, som ikke er til gene for øvrige beboere.

Ændring i reglerne om husdyrhold skal besluttes af en generalforsamling.

Såfremt en forening vedtager forbud mod husdyr, vil dette kun gælde fremtidige husdyr og eksisterende husdyr kan derfor ikke kræves aflivet.

Husdyr som medfører væsentlige gener for ejendommens beboere, kan kræves fjernet.

Ifølge § 13 i normalvedtægten for private andelsboligforeninger kan general- forsamlingen til enhver tid, bindende for alle medlemmer, fastsætte regler for husorden, husdyrhold m.v. Bestående rettigheder om husdyrhold m.v. kan ikke bortfalde før efter dyrets død.

Ifølge § 5 i lov om ejerlejligheder kan ejerforeningen i en husorden fastsætte almindelige ordensregler. I medfør af denne bestemmelse kan der træffes bestemmelse om husdyrhold.

Tilbage til ejendomsjura