Bog om andelsboligregnskaber

Af Jens Arentoft, administrator A.D., www.ejendomsadministration.nu

Informationsbehov.

Bestyrelsesmedlemmer, ejendomsadministratorer, revisorer og andre som beskæftiger sig med regnskaber for andelsboligforeninger kan have behov for en samlet orientering om reglerne om andelsboligforeningers regnskaber, andelsværdiberegninger, selvangivelser m.v.

Informationskilde

Registreret revisor Jørn Andersen har i 1999 udgivet bogen "Andelsboligforeningen - årsregnskabet, andelskroneopgørelsen m.m."

Jørn Andersen har via sin ansættelse i Revisionsinstituttet revideret andelsboligforeninger gennem mere end 10 år. Han har skrevet adskillige artikler i fagblade og underviser bl.a. i Foreningen af Registrerede Revisorer (FRR).

Bogen er på 126 sider og omhandler blandt andet andelskroneopgørelsen, vedtægtsbestemmelser, årsregnskab, selvangivelsesbilag og revisionsprotokollat.

Bogen er skrevet på en sådan måde, at den både kan benyttes af fagfolk og  personer, som ikke har det store kendskab til årsregnskaber.

Læserne er velkomne til at kontakte Jørn Andersen om spørgsmål vedrørende andelsboligregnskaber på e-mail ja@ri.dk eller telefon 43 50 50 92.

Bogen koster 224 kr. + moms og kan købes hos Forlaget Thomson/Gadjura telefon
3374 0700 eller www.thomson.dk. best.nr. 60704993

Tilbage til ejendomsjura