Storskrald

Af Jens Arentoft, administrator A.D., www.ejendomsadministration.nu

Storskrald afhentes gratis, men det er ikke alt stort affald som er storskrald.

Vægtgrænsen på 150 kg for bygningsaffald er vanskelig at håndtere og hvis ejendommen vil undgå ekstraregninger ved afhentning af storskrald bør enhver henstilling af bygningsaffald afvises. 

Bygningsaffald bør beboerne selv aflevere på den kommunale genbrugsstation.
Fra 1/1 2006 er der ingen genbrugsstation i Frederiksberg Kommune, der har indgået aftale med Amagerforbrænding.
I Københavns Kommune er der genbrugsstationer på følgende adresser:
  Borgervænget Genbrugsstation, Borgervænget 27, 2100 København Ø

  Christiania nær-Genbrugsstation, Sydområdet 32, 1440 Christiania

  Kulbanevej Genbrugsstation, Kulbanevej 4, 2500 Valby
  Vasbygade Genbrugsstation, Vasbygade 26, 2450 København SV
  Vermlandsgade Genbrugsstation, Herjedalgade 2-4, 2300 København S
 
Der er forskellige åbningstider.

Storskrald skal kunne håndteres af 2 mand og skal inden afhentningen sorteres i 5 grupper:

- almindeligt brændbart storskrald
- almindeligt ikke brændbart storskrald
- hårde hvidevarer
- elektronikskrot
- pap (rent)

Storskrald er  løst kasseret indbo, der ikke har været mur- eller nagelfast, samt andet der ikke overholder størrelsesbegrænsningen for dagrenovation (enkeltdele max. 100 x 20 x 20 cm).
Større grene (over 10 cm i diameter), træstammer og stubbe medtages også som storskrald.
Bygningsaffald, mur- og nagelfaste dele, max. 150 kg pr. afhentning. Bygningsaffald udover 150 kg opkræves med gældende behandlingstakst (afhængigt af typen af affald).
El-skrot skal indsamles separat. El-skrot er produkter afhængig af strømforsyningskilde og med elektroniske komponenter.
Rent pap som f.eks. ikke har været benyttet som indpakning for fødevarer.

Storskrald er ikke bygningsaffald ud over 150 kg pr. afhentning, dagrenovation, ildelugtende eller fordærvelige varer, miljøfarligt affald, asbest, genanvendeligt affald, flasker, aviser, papir samt pap med madrester.

Tilbage til ejendomsjura