Revner i terrazzo-gulve - hvem betaler?

Af Jens Arentoft, administrator A.D., www.ejendomsadministration.nu

I mange ældre ejendomme består badeværelsesgulvenes oprindelige konstruktion af jernbjælkelag udstøbt med beton, hvorpå der er udstøbt terrazzo-belægning.

Efter en længere årrække begynder jerndragerne at ruste og derfor udvider de sig og skaber revner i terrazzobelægningen. Derved kan badevand sive direkte ned til jernbjælkerne, som så ruster endnu hurtigere.

Når terrazzobelægningen revner i lige linjer over jerndragerne, skyldes det normalt rust i jerndragerne.

Beboerne skal rengøre terrazzobelægningen med sæbespåner. Pletter kan slibes væk. Syre, salmiak, soda, stærk sæbelud eller afkalkningsmidler må ikke benyttes, da dette vil ødelægge belægningen. Den rengjorte overflade skal behandles med linolie, stenolie, parafin eller polish for at forblive vandtæt.

Betonen omkring jerndragerne er et basisk miljø, der som udgangspunkt beskytter mod korrosion i jerndragerne. Luftens kuldioxid trænger imidlertid langsomt (over 50 år) ind i betonen og kan sammen med vand danne syre, der neutraliserer det basiske miljø. Rust kan herefter opstå på jerndragerne.

På grund af tvivl om årsagen til rust i jerndragerne kan der opstå uenighed om det er andelshaveren/ejeren eller andelsboligforeningen/ejerforeningen, der skal betale reparation af terrazzo-belægningen. 

Vedtægternes bestemmelser er udgangspunktet når det skal fastslås om andelshaveren/ejeren skal betale for vedligeholdelse og fornyelse af terrazzobelægningen. Den bærende gulvkonstruktion (jerndragere og betonlag) skal vedligeholdes og fornyes af andelsboligforeningen/ejerforeningen.

Det er ikke muligt at afgøre om rusten skyldes vedligeholdelsesfejl fra beboernes side eller om rusten er opstået gennem mange år på grund af den fugt og kuldioxid der findes i luften. Da andelsboligforeningen/ejerforeningen ikke kan bevise, at rusten skyldes fejl eller undladelse fra andelshaverens/ejerens side, er den rimelige løsning, at andelsboligforeningen/ejerforeningen betaler ophugning af terrazzobelægningen i striber over jerndragerne, rustbehandling af jerndragere og tilstøbning med ny terrazzobelægning i striberne. Eventuel nødvendig udskiftning af jerndragere påhviler foreningen. Hvis beboeren ønsker flisebelægning kan foreningens sparede udgift til terrazzoreparation gives som tilskud til andelshaverens/ejerens udgift til reparation og ny flisebelægning.

Hvis hele terrazzo-belægningen udskiftes med ny belægning, bør der i denne indstøbes armering (stålnet) for at begrænse risikoen for senere revnedannelser.

Terrazzorevner som ikke følger jerndragerne, påhviler det som udgangspunkt andelshaveren/ejeren at udbedre, da disse ikke skyldes rust i den bærende konstruktion. Det er her forudsat, at andelshaveren/ejeren ifølge vedtægterne skal betale vedligeholdelse og fornyelse af terrazzobelægningen og at revnerne ikke skyldes svigt i bærende vægge eller lignende.

Udgifter til udbedring af følgeskader i underliggende lejlighed betales af andelsboligforeningen/ejerforeningen i de tilfælde hvor andelsboligforeningen/ejerforeningen betaler for reparation af terrazzobelægning eller yder tilskud til gulvreparation.

Når det er konstateret at et badeværelsesgulv er utæt, må dette ikke benyttes som bad før gulvet er repareret. Benyttes et utæt gulv alligevel til bad, hæfter andelshaveren/ejeren som minimum for en del af udgifterne til udbedring af skader i underliggende lejlighed.

Tilbage til Ejendomsjura