Tidlig generalforsamling

Af Jens Arentoft, administrator A.D., www.ejendomsadministration.nu

Forkert måned

I en ejerforening var opstået uenighed om en generalforsamlings gyldighed/lovlighed. Ejerforeningens vedtægter svarede i det store og hele til normalvedtægten bortset især fra, at der skulle indkaldes til afholdelse af generalforsamling i april måned. På trods af vedtægtsbestemmelsen blev der ved skrivelse af 5/3 1996 indkaldt til generalforsamling til afholdelse den 13/3 1996. En ejer protesterede mod gyldigheden af generalforsamlingen da den ikke blev afholdt i den måned som vedtægterne foreskrev.

Østre Landsrets dom

Østre Landsret afsagde den 12/2 1999 dom i sagen og fastslog, at generalforsamlingens afholdelsesdato ikke havde haft betydning for afstemningsresultatet og den protesterende ejer havde ikke været afskåret fra at varetage sine interesser under generalforsamlingen. Generalforsamlingen var derfor lovlig, selvom den ikke blev afholdt i den måned som vedtægterne foreskrev.

Tilbage til ejendomsjura